free website builder


Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Portowych
DOKER Sp. z o.o. 

81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 34/36 

tel. +48 58 627-41-90,
tel. +48 58 627-42-22,
fax +48 58 621-57-14
e-mail: doker@doker.com.pl

Prezes: Anna Szczerba-Boguś: tel. +48 668-286-688
Dyrektor ds. Handlowych: Michał Pastuszek:
tel. +48 698-682-688
Inspektor Robót: Maciej Garguliński: tel. +48 600-223-110
 
NIP 958-12-53-025
Kapitał Zakładowy 54 600 PLN
KRS 0000190528 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
XVI Wydział Gospodarczy 

Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.
tel. +48 58 627-41-90  |  tel. +48 58 627-42-22  |  e-mail: doker@doker.com.pl  |  klauzule informacyjne RODO