Set as homepage
Add to favorites
wersja polska
 
Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o. 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 34/36
tel. +48 58 627-41-90, +48 58 627-42-22, fax +48 58 621-57-14 NIP 958-12-53-025; www.doker.com.pl
KRS 0000190528 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 54 600 PLN